CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016

Lượt xem:

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC – HỌC KÌ I Năm học : 2015-2016 Trường : TH NGUYỄN DU THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC – HỌC KÌ I Năm học : 2015-2016 Trường : TH NGUYỄN DU 1. Chất lượng giáo dục Tổng số học sinh Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 1 Tổng số Trong tổng số Tổng... ...